1. DATE GENERALE Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Se propunere realizarea serviciilor de proiectare si a lucrarilor de executie a instalatiei de alimentare cu energie electrica din sursa alternativa (inclusiv procurare generator de curent) pentru alimentarea consumatorilor de la sediul Unitatii Medico Sociale- UMS- Bechet, str. Sanatatii nr. 1, Bechet.

Scan1