Solicitarea informatiilor de interes public

Este reglementata prin LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001