Anunt proiect gestionare criza COVID-19

PROIECT:„CREŞTEREA CAPACITĂŢII FURNIZORILOR PUBLICI DE SERVICII DEASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU CATEGORIILE VULNERABILE DIN JUDEȚULDOLJ DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19″Proiect Gestionare Criza Covid19Download