RAPORT DE ACTIVITATE
privind activitatea desfasurata in Unitatea Medico-Sociala Bechet in anul 2016

Unitatea Medico-Sociala Bechet functioneaza cu un numar de 45 paturi.
In anul 2016 majoritatea paturilor au fost ocupate cu bolnavii sociali care au ajuns fie la recomundur”u mildicului de familie ,serviciilor de asistenta sociala din ladrul primariilor, fie familiile acestora au cerut sprijin pentru internarea in unitatea noastra din motive bine intemeiate pe o perioada mai mare de o luna, contribuind cu jumatate din pensie.

Raport de activitate UMS Bechet in anul 2016