Consiliul Judetean Dolj

Unitatea Medico-Sociala Bechet

Unitatea Medico-Sociala Bechet are in prezent o capacitate de 45 de paturi si si-a inceput activitatea la data de 01.01.2004 in subordinea Consiliului Local Bechet. Din toamna anului 2004 unitatea a trecut in subordinea Consiliului Judetean Dolj.

Stavaru Mirela Madalina

Director al unitatii din anul 2019.

Spital

Spitalul dispune de 45 paturi, acestea fiind ocupate de bolnavi cronici, iar perioada de internare este intre 7 si 14 zile.
Pentru cazurile exceptionale din punct de vedere medico-social, cazuri care in unele situatii depasesc posibilitatile unitatii medicale, spitalul are o colaborare foarte buna cu cel putin un medic specialist din fiecare specializare, astfel gasindu-se o solutie chiar si celor mai speciale cazuri.
In ceea ce priveste finantarea Unitatii Medico-Sociale Bechet, Consiliul Judetean Dolj asigura cheltuielile pentru personalul auxiliar al unitatii, cat si pentru: hrana, reparatii si investitiile necesare.

Personalul medical si medicamentele sunt asigurate de Directia de Sanatate Publica din Bugetul de Stat.

Social

Unitatea Medico-Sociala Bechet este o institutie publica specializata, care acorda servicii medicale si de ingrijire precum si servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale din judetul Dolj.
Serviciile sociale sunt integrate cu alte tipuri de servicii de sanatate, tinand cont de varsta, diagnostic medical si social al beneficiarului:

Promovarea dezvoltarii unui sistem echitabil, organizat si integrat de servicii medico-sociale la nivelul unitatii.
Prevenirea abandonului in institutie a persoanelor internate si reintegrarea acestora in propria familie.
Indeplinirea standardelor minime specifice de calitate.
Unitatea Medico-Sociala Bechet, dispune pe ramura sociala de 45 paturi. Internarile se fac pe perioade mai mari de 1 luna.
Pentru internare se plateste un anumit procent din pensia pacientului, acest procent reprezentand de asemenea o sursa suplimentara de venit pentru unitatea medicala.

Raport final – promovare in treapta profesionala

Al examenului pentru promovare in treapta profesionala din -66 asistent medical debutant in treapta profesionala de " asistent medical", sustinut in data de 06.12.2017. In urma incheierii examenului organizat in data de 06.12.2017 pentru promovarea in treapat...

Caiet de sarcini: Generator electric

1. DATE GENERALE Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Se propunere realizarea...

Raport de activitate in anul 2016

RAPORT DE ACTIVITATE privind activitatea desfasurata in Unitatea Medico-Sociala Bechet in anul 2016 Unitatea Medico-Sociala Bechet functioneaza cu un numar de 45 paturi. In anul 2016 majoritatea paturilor au fost ocupate cu bolnavii sociali care au ajuns fie la...

Pentru informatii va rugam