Raport final – promovare in treapta profesionala

Al examenului pentru promovare in treapta profesionala din -66 asistent medical debutant in treapta profesionala de ” asistent medical”, sustinut in data de 06.12.2017. In urma incheierii examenului organizat in data de 06.12.2017 pentru promovarea in...

Caiet de sarcini: Generator electric

1. DATE GENERALE Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Se propunere realizarea...